Покупает продажа обл. Велико Търново, Велико Търново Болгария

23 недвижимости

Я покупаю поля

Велико Търново, обл. Велико Търново
Цена:
2 999 лв.

Я покупаю сельхозземли и идеальные части

Велико Търново, обл. Велико Търново
Цена: 2 800 лв. Покупаю в указанных муниципалитетах (муниципалитет Велико Тырново, муниципалитет Горна Оряховица, муниципалитет Лясковец, муниципалитет Свиштов, муниципалитет Елена (земли-Елена, Палицы, Беброво, Буйн..
Цена: 2 600 лв.
Kупуваме имоти в гр. Велико Търново. Задължително имотите да са в регулацията на населеното място, да имат електрозахранване и сграда. Могат да бъдат частни имоти, промишлени сгради, селскостопански д..

Трехкомнатная квартира или этаж жилого дома

Велико Търново, обл. Велико Търново

Дом или этаж дома

Велико Търново, обл. Велико Търново

Земельный участок или дом под снос Варуша

Велико Търново, обл. Велико Търново
Цена: 50 000 EUR Куплю земельный участок или старый дом под снос в Варушском районе. Требуется доступ на автомобиле.

Я ищу квартиру

Велико Търново, обл. Велико Търново
Цена: 100 000 лв.

Ищу старый дом с большим двором

Велико Търново, обл. Велико Търново

Трехкомнатная квартира

Велико Търново, обл. Велико Търново